Sunday, 28 February, 2021

|
İl Danışma Komisyonu Sene Sonu Toplantısı Yapıldı

Yapılan toplantı sonrası alınan kararlar 8 ilçe Kaymakamlığına ve tüm okul ve kurumlara bildirilmiştir.   
 
Toplantı sonunda şu kararlar alındı:

“Tercih aşamasına gelmiş öğrencilerimizin, bilinçli ve sağlıklı yerleştirme yapılması için ilimiz genelinde oluşturulan Ortak Sınavalar, YGS-LYS tercih komisyonlarının okullar tarafından veli ve öğrencilere ilan edilmesi/bildirilmesi ve tercih merkezi olan okul ve kurum idarelerinin komisyonlarda görev alan öğretmenlere yardımcı olmaları. Okullarımızın internet sitelerinin gözden geçilerek yenilenmesi ve güncel tutulması. Her yıl Haziran ayının sonlarında okullar tarafından tamamlanması/doldurulması gereken  “ RPDH Yıl Sonu Çalışma Raporlarının” Mebbis RAM Modülüne eksiksiz olarak girilmesinin ve takibinin sağlanması,
Okullarımızda özel eğitim gereksinimi olan kaynaştırma öğrencilerine yönelik açılan destek eğitim odalarında verim sağlanacak şekilde; sınıf, araç, gereç ve materyal olarak eksikliklerin giderilmesi ve öğretmenlerin şevk ve istekli hale getirilmesi ve amacına uygun kullanılması. Bilim ve Sanat Merkezinin  2017-2018 Eğitim öğretim yılında başlayacak sınav süreci ile ilgili okul müdürlüklerinin daha hassas ve duyarlı davranmaların yapılması gereken ilan ve duyuruluları zamanında yapmaları. İlimiz Kahta Rehberlik ve Araştırma Merkezi binasının onarımı için gerekli işlemlerin başlatılması ve Besni Rehberlik ve Araştırma Merkezi binasının bulunmadığı, geçici olarak bir okul binasında hizmet verdiğinden daha iyi bir şekilde hizmet verilmesi için yeni bir bina  yapılması.”

Leave a Reply