Thursday, 28 January, 2021

|

Gölbaşı ilçesinde vergi haftası etkinlikleri kapsamında ilçe mal müdürlüğü çalışanları Kaymakam Can Aksoy’u ziyaret etti.

Bu yıl 29 uncusu kutlanmakta olan Vergi Haftası ile vatandaşlarımızın vergi bilincini artırmak ve neden vergi ödemeleri gerektiği, verginin ne olarak kendilerine geri döndüğü konularında bilgilendirmek okul ziyaretleri ile öğrencilerde vergi bilincinin uluşmasını sağlamak ve vergiye gönüllü uyumun sağlanması hedeflenmektedir.

Her yıl Şubat ayının son haftası vergi haftası olarak kutlanmakta olup yine bu yılda 26 Şubat-4 Mart 2018 tarihleri arasında vergi haftası etkinliklerinin 29 uncusu düzenlenmektedir. Anayasamızın 73. Maddesi “Herkes kamu hizmetlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre vergi ödemekle mükelleftir.” hükmüne istinaden vergi nedir denildiğinde ise kabaca tanımını şöyle yapabiliriz: Kamu hizmetlerini finanse edebilmek için devletin vatandaşlarının kazanç ve iratları üzerinden doğrudan, harcamaları üzerinden de dolaylı olarak topladığı paralara vergi diyebiliriz.

Tanımdan da anlaşılacağı üzere devlet vatandaşlarından aldığı vergilerle ülkemizi iç ve dış tehditlerden korumak için güvenlik ve savunma harcamalarımıza kaynak yaratmak, vatandaşlarımızın ihtiyacı olan eğitim, sağlık, adalet, ulaşım ve her türlü mal ve haklarını koruyup, güvence altına almaktadır. Devletin bu sorumluluklarını yerine getirebilmesi için vatandaşlarında devlete karşı olan sorumluluklarının içerisinde en önemlisi olan vergi ödeme sorumluluğunun yerine getirmesi gerekmektedir.

Bu durumda devlete ödenen vergiler tekrar vatandaşa güvenlik, eğitim, hastane, ulaşım, mal ve hakların güvencesi olarak geri dönmektedir. Yani ödediğimiz vergilerle kendimize ve çocuklarımızın geleceğine yatırım yaptığımız unutulmamalıdır.

Bu vesile ile tüm vatandaşlarımızın vergilerini gönüllü olarak olarak, tam ve zamanında ödemeleri dileğiyle saygılarımı sunuyorum.

Leave a Reply