Monday, 1 March, 2021

|

Erasmus + okul eğitim personel hareketliliği projesinin açılış toplantısı Ankara’da yapıldı.

2014-2020 yılları arasında uygulanacak olan erasmus+ programı ile kişilere, yaş ve eğitim geçmişlerine bakılmaksızın yeni beceriler kazandırılması, onların kişisel gelişimlerinin güçlendirilmesi ve istihdam olanaklarının arttırılması amaçlanıyor. Erasmus+ programı; eğitim, öğretim, gençlik ve spor alanlarını kapsıyor.

Erasmus+ programı’na bu adın verilmesindeki ana sebebin, kamuoyunda daha fazla tanınan, yurtdışında eğitim ve avrupa işbirliği ile güçlü bir şekilde özdeşleştirilen önceki erasmus programının bilinirliğinden faydalanmak olduğu belirtildi.

“Şarkımız okul öncesi eğitim, notalarımız çocuk” adlı erasmus + okul eğitim personel hareketliliği projesinin Ankara’da yapılan açılış toplantısına öğretmen Şerife Şen katıldı.

Okul Müdürü Fatih Karagöz, yaptığı açıklamada, projemizin uygulama esasları ve yeni değişiklikler ile ilgili bilgileri öğretmenin okul personeline açıkladığını belirtti.

2017 yılı itibariyle Adıyaman ilinde projesi kabul olmuş tek Anaokulu olmanın sorumluğu ve ciddiyetiyle,projenin verimli olması için çaba gösterdiklerini anlatan Karagöz, “Projemizin uygulanmasında en büyük amacımız avrupa birliği ülkelerinde okul öncesi eğitim ile ilgili uygulamaların durumu, seviyesi ve düzeyinin tespit etmeye çalışacağız. Okul öncesi eğitimde niteliğin artırılmasına katkı sağlayacak yeniliklerin ve gelişimlerin incelenmesi sağlanacaktır. Projemizin verimli ve başarılı şekilde uygulanması için çaba gösteren başta Şerife Şen öğretmenimize ve okul çalışanlarımıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Leave a Reply