Thursday, 25 February, 2021

|
AK Parti Adıyaman Milletvekili Boynukara: "AK Parti Alternatifsiz"

Boynukara, yaptığı açıklamada, takiple birlikte, kıyaslama ve analizleri de dönemlerin kendi koşulları içinde yapmanın önemli olduğuna dikkat çekti.

Aynı koşulları sağlama imkanı olmadığından, asıl yapılması gerekenin zaman dilimlerini ve bu zaman dilimlerinde oluşturulan etkilerin analiz edilmesi gerektiğinin altını çizen Boynukara, şunları kaydetti:

“Bu bağlamda; 94 yıllık Türkiye Cumhuriyeti’nin siyasi tarihi değerlendirildiğinde, iz bırakan 5 temel siyasi dönemden bahsetmenin mümkün. 15 yıllık Atatürk dönemi (1923-1938), 12 yıllık Milli Şef dönemi (1938-1950), 10 yıllık DP dönemi (1950-1960), 8 yıllık ANAP dönemi (1983-1991) ve şu an için 15 yılı bulan AK Parti dönemi (2002-2017 devam ediyor). İşte asıl olan, siyasi partilerin oluşturmuş olduğu etkiyi ve yapılanları bu tarihsel süreçler üzerinde değerlendirmek”

– YÖNETİM SÜREÇLERİNDE SERGİLENEN TUTUM ÖNEMLİ

Süreden daha önemli olanın yönetim süreçlerinde sergilenen tutum olduğunu vurgulayan Boynukara, “Bu noktada, dönem partisi ve kurucu parti olarak, iki ayrı tutumdan bahsetmek mümkün. Tek parti iktidarının 15 yıllık dönemi, içinde barındırdığı eksikliklere ve kimi yanlış uygulamalara rağmen, kurucu iradenin sergilendiği dönemdir. Yani, kurucu parti… Çünkü yeni bir sistem kurulmuş ve geleceğe odaklanmış.Ülkenin geleceğini önceleyen milletin geniş bir kesimi, AK Parti’nin de kurucu bir parti olarak varlığını sürdürmesini bekliyor, istiyor. Ancak yıllardır ihmal edilmiş altyapı sorunlarının olduğu bir yerde kurucu parti misyonu yüklenmenin zor olduğu açık”dedi.

– AK PARTİ ÖNCELİĞİ ALTYAPI SORUNUNA VERDİ

AK Partinin de önceliği, uzun yıllardır ihmal edilmiş olan, altyapı sorunlarının çözümüne verdiğini bildiren Bonukara, şöyle devam etti:

“Dolayısıyla, politik söylem de bu alanda yoğunlaştı. Asgari ihtiyaçların karşılanması açısından bu önemliydi. Fakat, milletin beklentisi yüksek. Millet; AK Parti’nin hem dönem partisi gibi davranıp temel ihtiyaçları karşılamasını ve altyapı sorunlarını çözmesini, hem de kurucu parti gibi davranıp geleceğe odaklanmasını istiyor. Çünkü partinin ve kadroların sahip olduğu birikimin bunu sağlayacak düzeyde olduğunun farkında”

– AK PARTİ ALTERNATİFSİZ

Mevcut veriler ve farklı kesimlerin yaptığı siyasi analizler incelendiğinde, AK Parti’nin alternatifsiz olduğunun açıkça görüldüğünü savunan Boynukara, “Bunu, herkes çok iyi biliyor. O zaman da, geleceğe odaklanmak, geleceği inşa etmek daha önemli hale geliyor. AK Parti’nin odaklanması, çözüme ilişkin yaklaşımlarını somutlaştırması ve çözmesi gereken temel alanları somutlaştırmakta fayda var. İlk anda akla gelen ve cevabı merak edilen konuları sıralamak gerekirse; Vesayetçi anlayışları kıran, buna ilişkin gerekli yasal düzenlemeleri yapan bir parti olarak bunların kalıcılaşması için ne yapmalıyım. Farklı dini ve etnik kesimlerin millete ve devlete aidiyet duygularındaki erozyonu durdurmak ve onarmak için neler yaparım. Milletin taraf olduğu iç sorunları nasıl çözerim. Milleti oluşturan fertlerin gündelik hayatlarını zorlaştıran Eski Türkiye reflekslerini nasıl terk ederim. Daha adil bir gelir dağılımı için neler yapabilirim,
Küresel unsurların savaş ve terör alanı haline getirmek istediği coğrafyamızı bu tür belalardan nasıl koruyabilirim. Müslüman hakların yaşamak zorunda kaldığı sorunların çözümüne ne tür katkılar sunabilirim. Dünya genelindeki gayri ahlaki ve gayri insani düzenin değişmesi için neler yapabilirim. Mazlum halkların yaşadıkları sıkıntıların çözümüne ne tür katkılarım olabilir ve bu halkların kaderlerini değiştirmeleri için farklı bir örneklik geliştirebilir miyim. Statükoya karşı bireyin özgürlüğünü ve demokratik ilkeleri işletmek için neler yapabilirim. Şehirlerin daha iyi yaşanabilir yerler olması için neler yapabilirimi,varın siz bunlara farklı konular ekleyi” ifadelerini kullandı.

– SİYASİ BİR DİL GELİŞTİRİLMESİ ÖNEMLİ

2023 hedeflerini rakamsal veriler olarak ortaya koyan ve verileri revize eden AK Parti’nin kurucu iradenin gereği olan siyasal bir dil geliştirmesinin çok önemli olduğuna işaret eden Boynukara, “AK Parti’nin; sorunların çözümü için meseleyi anlamaya çalışan, çözüm önerilerini tartışmaktan çekinmeyen, bunun için ortak aklı devreye koyan ve ortaya çıkan sonuca uygun politik bir tutumu takınması… Gündelik siyasetin içinde kaybolmak yerine, geleceğin Türkiye’sini planlayan ve inşa eden bir dil geliştirmesi. Ülkenin geleceğine ilişkin büyük ülküsü olan, demokrat, kuşatıcı ve ufuk açan siyasi perspektifle konuşması. Değer merkezli bir siyaset dilini gündemde tutması. Var olan büyük toplumsal kabul ve desteğin beklentileri doğrultusunda, devletin ve kurumların demokratik dönüşümünü merkeze koyan, tüm meselelerin üstüne giden ve çözüm önerilerini somutlaştırıp hayata geçiren bir tutum. Dış politikayı insan ve vicdan temelinde sürdüren bir yaklaşımı sürdürmesi” dedi.

– HERKES ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMALI

Herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini belirten Boynukara, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Şu bir gerçek ki; yerel, küresel, siyasal ve toplumsal şartlar AK Parti projeksiyonunu yeni ve daha ileri bir boyuta taşıması gerektiği gerçeğini mecbur kılıyor.Özellikle 15 Temmuz olgusu, paradigmanın mahiyetinin baştan aşağı değişmesi için herkesin elinin taşının altına koyması gerektiği aciliyetini tescil ediyor. Bunun fark edilmesi ve buna uygun bir kurucu iradenin ortaya konulması önemli. Yani; toplumun tüm fertlerinin taleplerini dikkate alan, ülkenin tüm sorunlarını çözmek için ortak aklı devreye koyan bir irade. Bununla birlikte; sıradaki seçimi kazanma duygusu elbette demokratik mücadelenin olmasa olmazı. Ancak AK Parti, daha büyük bir vizyonun taşıyıcı ve kurucu unsuru olması nedeniyle, kendi statükosunu aşma başarısını gösterecek kabiliyeti ortaya koyacaktır. Kendi statükosunu aşmak diyorum, çünkü AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 25 Temmuz günü grup toplantısında, “bize ne oluyor ki, kendi içimizde birbirimize karşı çalım atıyoruz” diyerek bu statükoya işaret etmişti. Evet, milletin ve gözlerini Türkiye’ye dikmiş mazlum ve Müslüman halkların beklentilerini karşılamak için de bu şart”

Leave a Reply