Monday, 1 March, 2021

|
Adıyaman Tarımda Sulamaya Geçiyor

İl Genel Meclisi Mehmet Can Erdoğan başkanlığında İl Özel İdare Toplantı Salonunda Ekim ayı 2. Birleşimini gerçekleştirdi. 
2. Birleşimin dilek ve temenniler bölümünde söz alan DSİ Adıyaman Şube Müdürü Mehmet Emin Ertürk, faaliyetleri hakkında bilgi verdi. 
DSİ’nin çalışmaları hakkında bilgi veren Ertürk, “ DSİ, su kaynaklarının en iyi şekilde kullanılması amacıyla kurulmuş bir kurumdur. Bu bağlamda taşkın koruma, baraj yapımı, sulama, bataklık alanlarının ıslahı, hidroelektrik enerji üretimi, akarsularda ıslahat yapmak, bu işlerle ilgili her türlü etüt, proje ve inşaatları yapmak/yaptırmak, yer altı suyu etüt ve araştırmaları için kuyu açmak/açtırmak, içme ve kullanma suyu için baraj ve isale hattı, su depoları görevleri DSİ’ye verilmiştir” dedi. 
Adıyaman’da tarıma elverişli arazi miktarının 302 bin 923 hektar olduğunu kaydeden Ertürk, DSİ’ce yaklaşık 16 bin hektar arazinin sulamaya açıldığını 12 adet de sulama projelerinin işletmede olduğunu ifade etti. 
DSİ’nin faaliyetlerini il genel meclisi üyelerine anlatan Ertürk, “ Adıyaman’da 37 adet dere ıslahı tamamlanarak 36 yerleşim yeri ve 6 bin 790 hektarlık arazi taşkınlardan korunmuştur. 8 adet taşkın koruma dere ıslahı çalışmaları devam etmektedir. İşletme aşamasında bulunan Samsat Pompaj sulamasının enerji gideri, kurulu gücü 2 MW olan güneş enerji santralinden karşılanacaktır. İşletme safhasında 14 HES bulunmakta olup, toplam 213 MW enerji üretmektedir. Proje ve planlama safhasında 18 adet HES bulunmaktadır. Bunlaırn bitmesiyle 189 MW enerji üretebilecektir. Devam eden baraj inşaatlarımızda tamamlandığında Adıyaman’da araziler suyla buluşacak. 2019 yılında hizmete açmayı planladığımız Çetintepe, Koçali ve Gömükan Barajlarıyla birlikte 867 bin 360 dekarlık zirai arazi sulanacaktır.” Şeklinde konuştu.

 

Leave a Reply